So sánh sản phẩm
Julius Official | Giảm giá 10% nhân dịp 20/10/2020

Ngày đăng : 18:04:28 10-10-2020

,

Julius Official | Giảm giá 10% nhân dịp 20/10/2020

Nhân dịp 20/10/2020, Julius Official áp dụng chương trình giảm giá 10%

- Thời gian áp dụng từ: 10/10 đến hết 20/10/2020
- Áp dụng mua online và offline
- Giá giảm được niêm yết tại link: https://donghojulius.com
- Đối với Thành Viên, vui lòng liên hệ link: 
https://bit.ly/3nyXLnj