So sánh sản phẩm
Chương trình thu cũ đổi mới đồng hồ Julius Hàn Quốc | Julius Official

Ngày đăng : 10:42:42 13-05-2021

,

Chương trình thu cũ đổi mới đồng hồ Julius Hàn Quốc | Julius Official


 

                                                                    LƯU Ý

  • Chương trình không giới hạn số lần tham gia đối với khách hàng. Một sản phẩm cũ được định giá và thu lại giá hợp lý để dùng mua Một sản phẩm mới.
  • Để biết sản phẩm mình thuộc dòng nào chỉ cần đọc mã sản phẩm ở mặt sau đồng hồ: JA (Julius ), JS (Julius Star ), JAH (Julius Home), JAL (Julius Limited).

                                                 QUY ĐỊNH ĐỔI SẢN PHẨM

1.Giá trị sản phẩm mới phải lớn hơn hoặc bằng với định giá của sản phẩm cũ.

2.Sản phẩm mới không thuộc danh mục SALE OFF.

 

3.Dòng JA được đổi sang dòng JA, JS,JAH, JAL.

4.Dòng JS, JAL, JAH được đổi sang dòng JS, JAL, JAH.